พันธกิจ

เรียน..พันธมิตรทางการค้า เนื่องจาก  Prachumbooking.co.,ltd. เราได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย บริษัทรับทำการตลาดด้านห้องประชุมสัมมนา และที่พัก เพื่อจัดหา อำนวยความสะดวกให้แก่ หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน  ที่ต้องการใช้บริการในการจัดงาน จัดอีเวนท์ จัดงานประชุมสัมมนา และเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับโรงแรม โดยทางโรงแรม ยังมิต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (ค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นหลังจากลูกค้าได้ใช้บริการทางโรงแรมเรียบร้อยแล้ว)

ทาง Prachumbooking .com มีแผนการตลาดในการ ประชาสัมพันธ์ ไปยังลูกค้า ให้ถึงผู้ใช้บริการในองค์กรต่าง ๆ โดยตรง ไม่ว่าจะเป็น สื่อส่วนกลาง ทางเว็บไซด์ ทางอินเตอร์เน็ต และที่สำคัญคือ การประสานงานกับลูกค้าแบบรายบุคคลหรือรายองค์กร  เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวมเร็ว ด้วยทีมงาน Marketing  ร่วม 30 ชีวิต ภายใต้ชื่อ Prachumbooking.com  จึงอยากเรียนเชิญ โรงแรมของท่านเข้าร่วมเป็นพันธมิตร กับทาง Prachumbooking.com 

อนึ่งทาง โรงแรมพันธมิตร จะได้รับการโปรโมต โรงแรม ห้องประชุม ห้องพัก โดยผ่านสื่อกลางทางอินเตอร์เน็ต และ สื่อต่าง ๆ ซึ่งมีฐานลูกค้าอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เป็นที่รู้จัก ของหน่วยงานราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทาง Prachumbooking.com   ทำการตลาดให้สำหรับ  “กรุ๊ฟ”   เท่านั้น

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ มาได้ที่ Email.Prachumbooking@gmail.com  หรือ คุณพูลทรัพย์  เทพนคร 081-660 -6966  ทั้งนี้ Prachumbooking เป็นบริษัทน้องใหม่ ข้อมูลทางหน้า เว็ปไซด์ ทาง Prachumbooking กำลังอยู่ในช่วงการ เตรียมข้อมูลและอับโหลด โรงแรมพันธมิตร

Prachumbooking จึง ขอเรียนเชิญ โรงแรมของท่านร่วม เป็นพันธมิตร เพื่อเข้ามาในระบบ  

 “คลิกลงทะเบียน”   ได้ที่ www.prachumbooking.com/account/signin/