โครงการประชารัฐ ณ โรงแรมระยองซิตี้

โรงแรมระยองซิตี้ กับโครงการประชารัฐ ด้วยความพร้อม และ บรรยากาศในการจัดสัมมนา ที่เรียบง่าย หรู่หรา เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า ในการจัดงานประชุมสัมมนา ของ จังหวัด ระยอง