Alvarez Hotel Buriram

ศูนย์ ประชุมสัมมนาอีสานใต้  Alvarez Hotel & Thepnakron Hotel ด้วยห้องสัมมนา ที่สามารถรองรับได้ถึง 3,000 ท่าน

ห้องสัมมนา 15 ห้องสัมมนา และห้องพัก 300 ห้อง จึงเป็นที่สนใจของผู้จัดประชุมสััมนา หลายต่อหลายครั้งที่ลูกค้าเลิก ที่นี่ ด้วยความพร้อม ที่จอดรถกว้างขวาง หาก ผู้จัดสัมมนาต้องการห้องพัก มากกว่า 300 ห้อง ทางโรงแรมก็มีโรงแรมในเครือ ในการประสานงาน ส่งลูกค้า